growin-logo
growin-logo

Prijať slabé miesta svojho partnera nie je vôbec ľahké. Veď koľko trpezlivosti stojí prijať svoje vlastné nedostatky, nie to ešte akceptovať tie druhých. Pritom v oboch prípadoch platí, že zmena príde, keď prestaneme tlačiť.

Rozdiely medzi partnermi sú také prirodzené, ako život sám. Nie je možné, aby sme našli niekoho, kto je navlas rovnaký ako my. V skutočnosti sú si väčšinou partneri iba málo podobní.  Na začiatku vzťahu sú práve tieto rozdiely často  dôvodom toho, že sa dvaja ľudia priťahujú. Po rokoch spolužitia sa však stávajú terčom nezhôd a zdrojom napätia vo vzťahu. To, čím sa partneri spočiatku dopĺňajú, sa stane odlišnosťou, pre ktorú si nerozumejú. Nečudo, že sa jej snažia zbaviť, že ju chcú na to druhom zmeniť.

Keď sa silou-mocou snažíme svojho partnera zmeniť, či už dobre mienenými radami alebo výčitkami, zriedka dosiahneme to, po čom túžime. Väčšinou vyvoláme iba hádky a ešte väčšie napätie. Tlak vyvoláva protitlak a preto prirodzenou reakciou partnera je často protiútok. Pôvodný problém môže vyústiť do ešte závažnejšieho konfliktu, zacykliť sa a prehĺbiť vzájomné odcudzenie.

Aj keď to znie akokoľvek zvláštne, cesta k tomu, aby sme sa s partnerom k sebe viac priblížili, je cez vzájomné pochopenie. Keď prestaneme s partnerovými vlastnosťami bojovať, môžeme ho získať pre zmeny, ktoré spoločnému vzťahu prinesú väčšie porozumenie a zmiernenie vzájomných rozdielov. Prijatie odlišností vedie k zmiereniu, cez ktoré môžeme pracovať na postupnej zmene.