growin-logo
growin-logo

Párový koučing pomáha partnerom vo vzťahu dať hlas pocitom a potrebám, o ktorých spolu nevedia komunikovať.

Partnerský vzťah prináša partnerom uspokojenie základných vzťahových potrieb. Jednou z nich je potreba byť pre druhého dôležitý, milovaný. Ďalšou je potreba istoty. V okamihu, keď jednému alebo obom vo vzťahu niečo chýba, je priestor na vyjadrovanie toho, čo potrebujú. To však často nejde tak hladko. Komunikáciu blokuje strach prejaviť sa, pochybnosti alebo nároky na seba, ten druhý tam vkladá svoje predsudky či hodnotenie… To vedie k tomu, že partneri spolu otvorene nekomunikujú, ale uchyľujú sa k boju, hádke alebo sa stiahnu, nehovoria spolu a pod. Keď sa tento vzorec zafixuje, dostanú sa do slepej uličky a cítia sa vo vzťahu nepríjemne.

Párový kouč pomáha partnerom odhaliť nefunčné vzorce komunikácie a vyjadrovať svoje pocity a potreby priamo. Učí ich počúvať sa a rešpektovať jeden druhého. Pretože otvorená komunikácia je cestou aj cieľom partnerského života.