growin-logo
growin-logo

Gestalt prístup ku koučingu je niekedy vnímaný ako ezoterický alebo ťažšie uchopiteľný pre ľudí v biznise. Je postavený na iných princípoch ako klasické školy koučingu, ktoré sa zameriavajú na rýchle výsledky, akčné kroky, potenciálne riešenia. To je samozrejme v koučingu dôležité, rizikom však je, že dosiahnete quick-fix riešenia, ktoré nie sú dlhodobo udržateľné. Pri takto dosiahnutých výsledkoch často chýba hlbšie uvedomenie, nevyhnutné pre skutočnú dlhodobú zmenu.

Vzdelávací prístup v školách aj zaužívané metódy rozvoja lídrov vo firmách vyzdvijú snahu jednotlivcov zmeniť sa, dosiahnuť špecifický cieľ, zlepšiť svoj výkon, priblížiť sa ideálnemu modelu správania. To v lídroch vytvára pocit, že nie sú dosť dobrí a podporuje ich, aj tak často veľmi silného, vnútorného kritika. Nespokojnosť so sebou, pocity menejcennosti, porovnávanie sa s vonkajším ideálom často vytvárajú vnútorné bloky, prekážky, ktoré požadovanej zmene nepomáhajú. Práve naopak. Často sú hlavnou príčinou toho, prečo zmeny nevydržia. Túžba byť niekým iným, zbaviť sa niektorých svojich vlastností alebo charakteristík zabraňuje lídrom využívať svoj prirodzený potenciál, dosahovať lepšie výsledky a uskutočniť skutočné zmeny.

Nie že by sa Gestalt koučing nezameriaval na zmeny a výsledky. Práve naopak. Kľúčovou ideou  Gestalt prístupu je to, že zmena je konštantná a deje sa aj bez nášho snaženia. Dôraz v rozvoji lídrov je na uvedomovaní a akceptovaní seba samého. Prijatím seba aj so svojimi nedokonalosťami a upustenie od snahy byť niekým iným vytvára priestor na to, aby sa výsledky objavili prirodzene. Keď sa líder stane viac integrovanou, uvedomelovou osobnosťou, úlohy a ciele dokáže riešiť efektívnejšie. Je schopný využívať svoj talent a potenciál, byť kreatívny, učiť sa a rásť. Uvedomenie a sebaprijatie je v rámci Gestalt prístupu prvým krokom pre prácu na ďalších cieľoch – rozvoji zručností, tvorbe akčných plánov, zavádzaní nových postupov do praxe.

V prístupe k zmene spočíva špecifikum aj paradox Gestalt prístupu. Hlavným cieľom Gestalt koučingu je podporiť lídrov stať sa viac sám sebou. Keď sa prestanú snažiť zmeniť, uvoľní sa v nich energia, ktorú môžu nasmerovať na skutočnú zmenu. Tak môže Gestalt koučing pomôcť lídrom, aby sa zmenili bez toho, aby sa zmenili.