growin-logo
growin-logo

Mindfulness a osobný rozvoj

Zamerajte sa na prítomný okamih a prepojte sa so sebou a svojimi silnými stránkami tu-a-teraz. Vďaka nácviku všímavosti posilníte svoju koncentráciu a odolnosť a stanete sa integrovanejší pri využívaní svojho talentu a potenciálu.

Mindfulness a osobný rozvoj je program aplikovateľný pre jednotlivcov aj tímy z oblastí ako je poradenstvo, psychoterapia, manažment,  vzdelávanie, výchova, zdravotníctvo, sociálny sektor, šport a pod. Je založený na tréningu koncentrácie pozornosti, pracuje s osobnostnými silnými stránkami a pomáha získať nadhľad a pokoj pri zvládaní stresu a náročných situácií.

Praktikovanie Mindfulness pomáha budovať psychickú odolnosť a posilňuje sebaprijatie a vyrovnanosť budovaním nehodnotiaceho akceptujúceho postoja.  Podporuje záujem a otvorenosť voči aktuálne prítomnej realite a povzbudzuje prebratie osobnej zodpovednosti tvorbou vedomých volieb a rozhodnutí. Prepojením nácviku Mindfulness a rozvoja osobnostných silných stránok vzniká účinný program, umožňujúci osobnostný rast založený na využití vnútorného potenciálu, reflexie a bytia v prítomnosti, v ktorom účastníci „rozkvitajú“ tým, že sa stávajú viac sami sebou.

Tréning Mindfulness a osobný rozvoj prebieha v skupinovej forme v 8 na seba nadväzujúcich stretnutiach, súčasťou ktorých je praktický nácvik  všímavosti s využitím dychových, telesných a relaxačných cvičení a mindfulness meditácií a skupinové diskusie a zdieľanie v menších skupinách či dyádach.

Program vychádza z koncepcie MBSP (Mindfulness – Based Strenghts Practice), ktorej autorom je Dr. Ryan Niemiec a bol pilotovaný v niekoľkých krajinách. Na Slovensku je to jediný program tohto druhu a je vedený certifikovanými lektormi, ktorí absolvovali akreditovaný tréning pre facilitátorov poskytovaný VIA Institute on Character v Cincinnati, Ohio a majú vlastnú lektorskú, koučovaciu a meditačnú prax.

Program Mindfulness a osobný rozvoj vám ako účastníkom môže priniesť:

=
prehĺbenie uvedomenia a schopnosti koncentrácie
=

skľudnenie mysle a získanie nadhľadu pri riešení náročných situácií

=

lepšie zvládanie stresu

=

identifikovanie a privlastnenie si svojich silných stránok a ich cielenejšie využívanie

=

sebaprijatie a prehĺbenie osobnej spokojnosti

=

autentickejšie a slobodnejšie reakcie

=

podporu pozitívneho mindsetu a myslenia

=

zlepšenie kapacity krátkodobej pamäti

=

povzbudenie kreativity a spontánnosti