growin-logo
growin-logo

Life koučing

Urobte si prehľad vo svojom živote a napojte sa na zdroje vlastnej vitality a spokojnosti. V procese sebarozvoja nájdete s podporou kouča odpovede a riešenia ukryté vo svojom vnútri a získate nový pohľad na náročné situácie, ktorým čelíte.

Life koučing (životný koučing) je vhodný pre všetkých, ktorí sa vo svojom živote ocitli v náročnej situácii, stoja pred dôležitým rozhodnutím alebo chcú urobiť zmeny vo svojich vzťahoch či fungovaní.

Je to proces odkrývania vlastných potrieb, kapacít a mobilizácie energie k uskutočneniu želaných krokov.

Life koučing (životný koučing) prebieha v individuálnej forme ako séria stretnutí s koučom, ktorý vytvára pre klienta podporujúce prostredie a sprevádza ho v sebapoznaní a experimentovaní.

Počet stretnutí je vopred dohodnutý a pohybuje sa od jedného až po niekoľko desiatok, podľa tém a povahy požadovaných zmien.  Stretnutia trvajú zvyčajne 60 alebo 90 minút a ich cieľ je stanovený na základe potrieb koučovaného a priebežne revidovaný podľa jeho aktuálneho progresu. Ideálna frekvencia je 1 až 2 týždne.

Life koučing Vám ako klientovi môže priniesť:

=

hlbšie poznanie samého seba, svojich potrieb a silných stránok

=

zlepšenie vzťahu k sebe samému

=

posilnenie sebadôvery a sebaistoty

=

zlepšenie schopnosti vychádzať s druhými

=

efektívnejšie narábanie s vlastnou energiou

=

zvýšenie motivácie a entuziazmu

=

posun v prijatí dôležitých rozhodnutí

=

zavedenie reálnych zmien do života

=

lepšie zladenie práce a osobného života

=

ujasnenie si priorít a zmyslu života

=

prehĺbenie osobnej spokojnosti

Rozdiel medzi životným koučingom a psychoterapiou:

Životný koučing je vhodnejší pre ľudí, ktorí sú orientovaní viac na budúcnosť ako na minulosť. Pomáha pri tvorbe akčného plánu a energizuje k realizácii konkrétnych krokov a zmien. V prípade, že zápasíte s chybami z minulosti, stále sa obviňujete alebo potrebujete vyriešiť pretrvávajúce problémy vo vzťahoch, je vhodnejšia psychoterapia. Dobrým indikátorom toho, či sa rozhodnúť pre koučing alebo terapiu je vnímanie vlastnej energie a sebadôvery. Ak cítite relatívny dostatok energie, ale vnímate, že ju potrebujete efektívnejšie nasmerovať, je vhodnejší koučing. Pokiaľ bojujete s chronickým nedostatkom energie a sebadôvery, je vhodnejšie terapia. Oba prístupy sa môžu v niektorých prípadoch vhodne kombinovať.