growin-logo
growin-logo

Relational coaching

Prehĺbte svoju profesionalitu a posilnite tvorivý proces v koučovaní! V druhom roku výcviku v Gestalt koučovaní nadviažete na skúsenosti získané v programe Gestalt Essence a pevnejšie sa zakoreníte v role pokročilého kouča.

Výcvik Relational coaching je určený pre absolventov programu Gestalt Essence, pokročilých koučov, Gestalt psychoterapeutov, OD konzultantov so znalosťami Gestalt princípov, manažérov, praktikujúcich Gestalt koučing… Prináša posilnenie ich sebaistoty, efektivity a obohatenie ich koučovacieho štýlu o kreativitu a spontánnosť.

Okrem posilnenia koučovacích zručností umožňuje hlbšie pochopenie ľudskej psychiky a kontaktných mechanizmov osobnosti s okolím z pohľadu Gestalt prístupu. Pokročilým koučom prináša kreatívne metódy a experimenty, ktorými môžu zvyšovať uvedomenie a pomáhať klientom mobilizovať energiu pre uskutočnenie dôležitých akcií a zmien.

Výcvik je založený na aktívnom vzájomnom koučovaní a práci s reálnymi témami účastníkov..

Podstatným prvkom výcviku je „dobrodružstvo“ sebapoznania. Vo výcviku môžete intenzívne pracovať na svojom osobnom aj koučovskom rozvoji. Predpokladom pre to je, že sa budete sami ochotní otvoriť a dovolíte svojim kolegom, aby Vás koučovali a zdokonaľovali tak svoje koučovacie zručnosti.

Gestalt relational coaching je ročný výcvikový program vo forme uceleného kurzu koučovania. Spĺňa medzinárodne uznávané štandardy (pokrýva všetkých 11 kľúčových kompetencií kouča a etický kódex ICF).

Výcvik sa skladá so šiestich dvojdňových stretnutí výcvikovej skupiny a 10 hodín supervízie. Súčasťou je práca v intervíznych skupinkách (vo forme peer koučingu) v medziobdobí a vlastná koučovacia prax. Od prvého stretnutia sa účastníci koučujú v malých podskupinách, kde si skúšajú pokročilé koučovacie nástroje, experimenty a princípy Gestalt prístupu. Na svoje koučovanie dostávajú spätnú väzbu od lektorov a ďalších účastníkov. Keďže sa jedná o pokročilých koučov, paralelne s výcvikom pracujú s klientmi a svoje skúsenosti si prinášajú do supervízie. Prínosom výcviku je okrem posilnenia koučovacích zručností a znalostí o Gestalt princípoch aj prehĺbenie sebapoznania a posun vo vlastnom osobnostnom a koučovskom rozvoji.

Gestalt relational coaching je výcvikový program v Gestalt koučovaní, ktorý ponúkame ako jediní na Slovensku.

Program je úspešne etablovaný v Českej republike, akreditáciu v ČAKo získal v roku 2013. Aktuálne otvárame prvú skupinu na Slovensku pre úspešných absolventov výcviku Gestalt Essence. V skupine je štandardne maximálne 12 účastníkov a je vedená dvomi lektormi. Lektori sú certifikovaní kouči SAKo a EMCC a majú skúsenosti s vedením workshopov a tréningov vo firmách a neziskových organizáciách a vlastnú psychoterapeutickú prax.

Čo Vám výcvik Gestalt Relational coaching môže ako účastníkovi priniesť:

=

získať potrebný nadhľad a používať vlastné uvedomenie k posilneniu efektívnych intervencií

=

rozpoznať kontaktné štýly a cielene s nimi pracovať

=

zamerať sa na vlastné zdroje tvorivosti a na potenciál koučovaných

=

lepšie rozumieť procesom v organizáciách a tímovej dynamike

=

porozumieť problémom v správaní jednotlivcov aj organizácií

Výcvik sa skladá zo šiestich modulov

 

Termíny modulov pre rok 2024 pripravujeme

 

 

 

 

 

 

1. modul

Tvorivý postoj kouča

2. modul

Hľadanie zdrojov (inšpirácia, imaginácia, experimenty)

3. modul

Tvorivé využitie času

4. modul

Tvorivý život s druhými a v organizáciách

5. modul

Práca so skupinami

6. modul

Integrovaná kreativita

Čas

9.00-17:00
}

Celkový rozsah prezenčnej výuky

6×2 dni (84 hod + 10 hod supervízia, termíny podľa dohody s lektormi)

Miesto realizácie

Bratislava

Lektorské vedenie

Mgr. Daniela Krížiková, GPO, odborný garant, certifikovaný Gestalt kouč (EAGT, SAKo), lektor, supervízor, OD konzultant,
RNDr. Ladislav Dvořák, CSc, certifikovaný Gestalt kouč (EMCC), terapeut, lektor, supervízor
PhDr. Ester Neumanová, certifikovaný Gestalt kouč (EMCC), terapeut, lektor, supervízor

Poplatok

2.450 EUR early bird cena

2.600 EUR štandardná cena

Podmienka prihlásenia je záloha vo výške 10%

Cena nezahŕňa poplatky za skupinovú supervíziu (cca. 35 EUR/hod/os).

Storno podmienky:

Pri zrušení prihlášky 60 dní pred začiatkom kurzu Vám bude účtovaný storno poplatok vo výške 10%. Pri zrušení prihlášky po tomto termíne Vám bude účtovaný storno poplatok vo výške 50% z celkovej sumy.

Registrácia

    Vyplnením formuláru potvrdzujem svoju účasť na workshope GESTALT CREATIVE, jediný výcvik v Gestalt koučovaní na Slovensku.

    V prípade záujmu fakturácie na firmu, uveďte, prosím fakturačné údaje (názov firmy, sídlo, IČO, kontaktná osoba):

    Súhlasím, že mnou poskytnuté údaje budú použité pre účely komunikácie, týkajúcu sa výcviku Gestalt koučing:

    Ochrana osobných údajov

    Tento formulár slúži na poskytovanie informácií o našich službách. Vaše kontaktné údaje nebudú poskytnuté žiadnej tretej strane.