growin-logo
growin-logo

Gestalt Creative

Prehĺbte svoju profesionalitu a posilnite tvorivý proces v koučovaní! V druhom roku výcviku v Gestalt koučovaní nadviažete na skúsenosti získané v programe Gestalt Essence a pevnejšie sa zakoreníte v role pokročilého kouča.

Výcvik Gestalt Creative je určený pre absolventov programu Gestalt Essence, pokročilých koučov, Gestalt psychoterapeutov, OD konzultantov so znalosťami Gestalt princípov, manažérov, praktikujúcich Gestalt koučing… Prináša posilnenie ich sebaistoty, efektivity a obohatenie ich koučovacieho štýlu o kreativitu a spontánnosť.

Okrem posilnenia koučovacích zručností umožňuje hlbšie pochopenie ľudskej psychiky a kontaktných mechanizmov osobnosti s okolím z pohľadu Gestalt prístupu. Pokročilým koučom prináša kreatívne metódy a experimenty, ktorými môžu zvyšovať uvedomenie a pomáhať klientom mobilizovať energiu pre uskutočnenie dôležitých akcií a zmien.

Výcvik je založený na aktívnom vzájomnom koučovaní a práci s reálnymi témami účastníkov..

Podstatným prvkom výcviku je „dobrodružstvo“ sebapoznania. Vo výcviku môžete intenzívne pracovať na svojom osobnom aj koučovskom rozvoji. Predpokladom pre to je, že sa budete sami ochotní otvoriť a dovolíte svojim kolegom, aby Vás koučovali a zdokonaľovali tak svoje koučovacie zručnosti.

Gestalt Creative je ročný výcvikový program vo forme uceleného kurzu koučovania. Spĺňa medzinárodne uznávané štandardy (pokrýva všetkých 11 kľúčových kompetencií kouča a etický kódex ICF).

Výcvik sa skladá so šiestich dvojdňových stretnutí výcvikovej skupiny a 10 hodín supervízie. Súčasťou je práca v intervíznych skupinkách (vo forme peer koučingu) v medziobdobí a vlastná koučovacia prax. Od prvého stretnutia sa účastníci koučujú v malých podskupinách, kde si skúšajú pokročilé koučovacie nástroje, experimenty a princípy Gestalt prístupu. Na svoje koučovanie dostávajú spätnú väzbu od lektorov a ďalších účastníkov. Keďže sa jedná o pokročilých koučov, paralelne s výcvikom pracujú s klientmi a svoje skúsenosti si prinášajú do supervízie. Prínosom výcviku je okrem posilnenia koučovacích zručností a znalostí o Gestalt princípoch aj prehĺbenie sebapoznania a posun vo vlastnom osobnostnom a koučovskom rozvoji.

Gestalt Creative je druhý ročník výcvikového programu v Gestalt koučovaní, ktorý ponúkame ako prví na Slovensku.

Program je úspešne etablovaný v Českej republike, akreditáciu v ČAKo získal v roku 2013. Aktuálne otvárame prvú skupinu na Slovensku pre úspešných absolventov výcviku Gestalt Essence. V skupine je štandardne maximálne 12 účastníkov a je vedená dvomi lektormi. Lektori sú certifikovaní kouči SAKo a EMCC a majú skúsenosti s vedením workshopov a tréningov vo firmách a neziskových organizáciách a vlastnú psychoterapeutickú prax.

Čo Vám výcvik Gestalt Creative môže ako účastníkovi priniesť:

=

získať potrebný nadhľad a používať vlastné uvedomenie k posilneniu efektívnych intervencií

=

rozpoznať kontaktné štýly a cielene s nimi pracovať

=

zamerať sa na vlastné zdroje tvorivosti a na potenciál koučovaných

=

lepšie rozumieť procesom v organizáciách a tímovej dynamike

=

porozumieť problémom v správaní jednotlivcov aj organizácií

Výcvik sa skladá zo šiestich modulov

 

Termíny modulov pre rok 2023

 

 

 

 

 

 

10.-11.2.2023

Tvorivý postoj kouča

31.3.-1.4.2023

Hľadanie zdrojov (inšpirácia, imaginácia, experimenty)

26.-27.5.2023

Tvorivé využitie času

8.-9.9.2023

Tvorivý život s druhými a v organizáciách

27.-28.10.2023

Práca so skupinami

08.-09.12.2023

Integrovaná kreativita

Čas

9.00-17:00
}

Celkový rozsah prezenčnej výuky

6×2 dni (84 hod + 10 hod supervízia, termíny podľa dohody s lektormi)

Miesto realizácie

Bratislava

Lektorské vedenie

Mgr. Daniela Krížiková, GPO, odborný garant, certifikovaný Gestalt kouč (EAGT, SAKo), lektor, supervízor, OD konzultant,
RNDr. Ladislav Dvořák, CSc, certifikovaný Gestalt kouč (EMCC), terapeut, lektor, supervízor
PhDr. Ester Neumanová, certifikovaný Gestalt kouč (EMCC), terapeut, lektor, supervízor

Poplatok

2.450 EUR pre záväzne prihlásených do 15.1.2023

2.600 EUR pre prihlásených po 15.1.2023

Podmienka prihlásenia je záloha vo výške 10%

Cena nezahŕňa poplatky za skupinovú supervíziu (cca. 30 EUR/hod/os).

Storno podmienky:

Pri zrušení prihlášky do 1.2.2023 Vám bude účtovaný storno poplatok vo výške 10%. Pri zrušení prihlášky po tomto termíne Vám bude účtovaný storno poplatok vo výške 50% z celkovej sumy.

Registrácia

    Vyplnením formuláru potvrdzujem svoju účasť na workshope GESTALT CREATIVE, jediný výcvik v Gestalt koučovaní na Slovensku.

    V prípade záujmu fakturácie na firmu, uveďte, prosím fakturačné údaje (názov firmy, sídlo, IČO, kontaktná osoba):

    Súhlasím, že mnou poskytnuté údaje budú použité pre účely workshopu, prípadne pre ďalšiu komunikáciu, týkajúcu sa workshopu:

    Ochrana osobných údajov

    Tento formulár slúži na poskytovanie informácií o našich službách. Vaše kontaktné údaje nebudú poskytnuté žiadnej tretej strane.