growin-logo
growin-logo

Koučing pre biznis

Staňte sa sebaistejší a výkonnejší vo svojej pracovnej alebo líderskej role! Prepojte sa so svojou víziou a potrebami Vašej organizácie, prevezmite zodpovednosť a inšpirujte druhých, aby ste spoločne priniesli pridanú hodnotu pre Váš tím a želané výsledky pre Váš biznis.

Executive koučing

Spoznajte svoje prednosti v role lídra, posilnite svoje zručnosti a prehĺbte svoj vplyv! Prostredníctvom koučingu získate nadhľad nad náročnými situáciami z Vašej manažérskej praxe, naučíte sa prirodzenejšie pracovať so svojou formálnou aj neformálnou mocou a efektívne zaobchádzať so svojou osobnou energiou.

Kariérny koučing

Zmapujte svoj talent a záujmy a nájdite pre seba uplatnenie, kde vyniknete! V procese sebapoznania sa pevnejšie zakoreníte vo svojej aktuálnej role, oživíte svoj zápal alebo naštartujete zmeny, ktoré Vašu kariéru posunú na ďalšiu úroveň.

Tímový koučing

Nájdite s kolegami spoločný cieľ a poslanie a vyriešte výzvy, ktorým ako tím čelíte! Vďaka koučingu prehĺbite vzájomnú dôveru, porozumiete rozdielom vo vašom vnímaní a správaní a zhodnete sa na prioritách a princípoch vašej spolupráce.

Gestalt v organizáciách

Staňte sa aktívnym článkom organizačných zmien a podporte proces učenia a rozvoj na všetkých úrovniach! Vďaka Gestalt prístupu budete zreteľnejšie vnímať aktuálnu situáciu aj kontext vašej organizácie a získate inšpiráciu a motiváciu pre realizáciu potrebných krokov a opatrení.

Budovanie koučingovej kultúry

Využite transformačnú silu koučingu a zapojte sa do procesu premeny vašej organizácie! Cesty organizačného rozvoja, ktoré zahŕňajú strategické iniciatívy a cielené systémové opatrenia, vás privedú k dramatickým zmenám organizačnej kultúry a prevládajúceho mindsetu.