growin-logo
growin-logo

Cesty rozvoja a transformácie

Gestalt koučing

Psychologický koučing vám umožní lepšie porozumieť tomu, ako ľudia spolu komunikujú, fungujú vo vzťahoch a aké je psychologické pozadie ich správania a výkonu. Poznanie seba a druhých prináša skutočnú zmenu a dlhodobé výsledky.

krizikova

„V prítomnom okamihu vieme naplno prežiť múdrosť ukrytú v nás.“

 

Výcviky v Gestalt
koučovaní

Preniknite do tajov koučovania a vydajte sa na cestu odkrývania potenciálu a učenia. Spoznajte seba a zákonitosti fungovania ľudskej psychiky, aby ste mohli byť spoľahlivými sprievodcami pri rozvoji druhých.

 

Koučing
pre život

Vydajte sa na cestu osobného rozvoja, urobte si prehľad vo svojom živote a získajte podporu pri dôležitých rozhodnutiach. Posilní sa tak vaša sebadôvera, autenticita, kontakt s druhými a životná spokojnosť.

 

Koučing
pre biznis

Staňte sa sebaistejší a výkonnejší vo svojej pracovnej alebo líderskej role. Prepojte sa so svojou víziou a potrebami Vašej organizácie, prevezmite zodpovednosť a inšpirujte druhých, aby ste spoločne priniesli pridanú hodnotu pre Váš tím a želané výsledky pre Váš biznis.

 

Aktuálne kurzy a workshopy

ÚVOD DO GESTALT KOUČINGU

 

Ochutnávka koučovania v Gestalt modalite

Termíny: 25.2.2021 a 23.3.2021, 15:00-17:00

V prípade platných protiepidemických opatrení realizácia online.

Zoznámte sa s princípmi Gestalt prístupu v koučovaní. Na dvojhodinovom workshope sa dozviete, v čom je Gestalt výnimočný, uvidíte ukážku koučovania a dozviete sa informácie o ponúkaných výcvikoch a kurzoch

GESTALT ESSENCE

 

Jediný výcvik v Gestalt koučovaní na Slovensku

Termín kurzu: 23.4.2021 – 15.1.2022

Naučte sa koučovať v Gestalt modalite a získajte certifikát akreditovaný Slovenskou asociáciou koučov. Po absolvovaní ročného výcvikového programu si osvojíte základné kompetencie a nástroje kouča a budete vedieť uplatňovať princípy Gestalt prístupu pri koučovaní.

Blog

Zmena príde, keď sa zastavíš

Zmena príde, keď sa zastavíš

S novým rokom sa často spája odhodlanie realizovať zmeny vo svojej práci, vzťahoch alebo fungovaní. Je to symbolický začiatok, ktorý nám môže dodať energiu a motiváciu. Prečo potom v mnohých prípadoch prvotné nadšenie neprináša očakávaný efekt...

Základným nástrojom kouča je jeho osobnosť

Základným nástrojom kouča je jeho osobnosť

Aby koučing pomohol skutočnej zmene, nestačí iba klásť otázky a používať rôzne metódy. Sprevádzať klienta procesom osobnostnej transformácie vyžaduje, aby kouč v prvom rade dobre poznal seba samého. Keď sa klient odhodlá meniť svoje zaužívané návyky, vydáva sa do...

Načo je dobré prehlbovať svoje uvedomenie?

Načo je dobré prehlbovať svoje uvedomenie?

Keď rozprávam ľuďom o tom, čo robím, niekedy sa stretnem aj s takouto reakciou: Načo prehlbovať svoje uvedomenie? Načo mi budú zistenia o tom, čo sám pred sebou skrývam a čo je často nepríjemné si pripustiť? Naša psychika má silné nástroje na...

Naše poslanie

Svojim klientom pomáham nájsť si miesto vo svete, využívať naplno svoju kapacitu a potenciál. Žiť radostný a naplnený život v osobnej rovine aj pracovnej oblasti.

Rozvoju ľudí sa venujem vyše dvadsať rokov. Za ten čas som sa stretla s množstvom osobných aj firemných príbehov.

Presvedčila som sa, že každý vo svojej podstate hľadá, ako dať svojmu životu zmysel. Tento proces je vždy jedinečný a kontinuálny, plný paradoxov a výziev.

Pri hľadaní zmyslu svojho života som načrela do praktík psychológie, východných filozofií, jógy, meditácie, psychoterapie a koučingu. Svoje poslanie som našla v pomáhaní druhým rozvíjať sa a rásť. Svojim klientom pomáham nájsť si miesto vo svete, využívať naplno svoju kapacitu a potenciál. Žiť radostný a naplnený život v osobnej rovine aj pracovnej oblasti.

Zjednotenie všetkých prístupov, ktoré formovali moju profesionálnu dráhu, som našla v Gestalt psychológii. Jej spojenie s koučingom pre mňa predstavuje takmer magický nástroj, ideálny pre podporu procesu skutočných zmien.

Vo svojej konzultantskej, lektorskej a koučovacej praxi som mala možnosť overiť si aplikovateľnosť Gestalt prístupu na široké spektrum prípadov a situácií – od individuálneho rozvoja, cez manažérsky, tímový a firemný rozvoj.  

Náš tím

Daniela Krížiková

Daniela Krížiková

Ladislav Dvořák

Ladislav Dvořák

Ester Neumannová

Ester Neumannová

Boris Sližka

Boris Sližka

Naše princípy

Jadrom našej práce je podpora vedomej transformácie. Jednotlivcov a tímy sprevádzame pri odhaľovaní svojich skrytých možností. Pri tejto práci sa stávajú viac sami sebou, objavujú nové možnosti fungovania, ktoré ich energizujú, dávajú im väčšiu slobodu a motivujú pre ďalší rast a učenie.

Kľúčom ku skutočnej zmene je uvedomenie

Našou rolou je podporovať klientov pri posúvaní sa na hlbšie úrovne uvedomenia. Vieme, že zmeniť môžu iba to, čoho sú si vedomí. Uvedomenie je prvým krokom k zmene.

Znalosť svojich silných stránok je zdrojom motivácie

Nezameriavame sa na zlepšovanie toho, čo klientom nejde, zastávame pozitívny optimistický pohľad. Začíname preskúmavaním toho, v čom sú ľudia a tímy silné a na základe toho s nimi načrtávame ďalšie rozvojové kroky.

Prežívanie ovplyvňuje správanie a výkon

Klientov vedieme k odhaleniu toho, čo ich v živote teší a dobíja. Pozitívne pocity prinášajú uvoľnenie, energiu, nádej a vedú k vyšším výkonom a úspechom v pracovnej aj osobnej oblasti. Pre dlhodobé zdravie a efektivitu je podstatné venovať sa témam osobných zdrojov a sebapodpory.

Jadrom koučovacieho prístupu je emocionálna inteligencia

Dobrý kouč potrebuje v prvom rade poznať samého seba. V procese stávania sa koučom pomáhame ľuďom odhaliť svoje funkčné aj nefunkčné vzorce a porozumieť motívom a správaniu druhých. Najdôležitejším nástrojom kouča, rovnako ako lídra, sú interpersonálne zručnosti.

Skúsenosti klientov

Výcvik pozostával z praktických i teoretických častí, informácií a nácvikov, ktoré nám slúžili k pochopeniu metód, teórie i techník koučovania na princípe Gestalt prístupu. Oceňujem najmä možnosť profesne sa zdokonaliť v komunikačných zručnostiach, schopnosť naučiť sa a vedieť účinne viesť podriadený tím a naučiť sa podporovať a rozvíjať zručnosti samotných klientov, totiž koučovaných, nenásilnou, ľudsky vnímavou a celostnou technikou. Oceňujem logické prepojenie vlastného zážitkového učenia s intervíziami a supervíziami v menších skupinkách, čím sa všetky časti výcviku veľmi vhodne dopĺňali.

PhDr. Ing. Jana Sladká Ševčíková, riaditeľka Občianského združenia Anabell

Skúsenosti klientov

Daniela u nás koučuje zamestnancov, ktorí sú z rôznych smerov a často prichádzajú s témami ako napr. vyjasnenie si svojich priorít, posilnenie sebamotivácie, osvojenie si praktických nástrojov, či zlepšenie komunikácie. Ako kouč do našej firmy prináša odbornosť a profesionalitu s ľudským a podporujúcim prístupom. Dokáže nadviazať vzťah a vybudovať si dôveru, vďaka čomu sa človek oveľa ľahšie otvorí a dopracuje k sebapoznaniu alebo k riešeniu, ktoré hľadá. Koučovacie stretnutia s Danielou sú príjemným a užitočným zážitkom - majú obsah, sú kreatívne a živé.

Lucia Gašparovičová, Talent Development Specialist, Eset spol s r.o.