growin-logo
growin-logo

Cesty rozvoja a transformácie

Gestalt koučing

Psychologický koučing vám umožní lepšie porozumieť tomu, ako ľudia spolu komunikujú, fungujú vo vzťahoch a aké je psychologické pozadie ich správania a výkonu. Poznanie seba a druhých prináša skutočnú zmenu a dlhodobé výsledky.

krizikova

„V prítomnom okamihu vieme naplno prežiť múdrosť ukrytú v nás.“

 

Výcviky v Gestalt
koučovaní

Preniknite do tajov koučovania a vydajte sa na cestu odkrývania potenciálu a učenia. Spoznajte seba a zákonitosti fungovania ľudskej psychiky, aby ste mohli byť spoľahlivými sprievodcami pri rozvoji druhých.

 

Koučing
pre život

Vydajte sa na cestu osobného rozvoja, urobte si prehľad vo svojom živote a získajte podporu pri dôležitých rozhodnutiach. Posilní sa tak vaša sebadôvera, autenticita, kontakt s druhými a životná spokojnosť.

 

Koučing
pre biznis

Staňte sa sebaistejší a výkonnejší vo svojej pracovnej alebo líderskej role. Prepojte sa so svojou víziou a potrebami Vašej organizácie, prevezmite zodpovednosť a inšpirujte druhých, aby ste spoločne priniesli pridanú hodnotu pre Váš tím a želané výsledky pre Váš biznis.

 

Aktuálne kurzy a workshopy

ÚVOD DO GESTALT KOUČINGU

 

Ochutnávka koučovania v Gestalt modalite

 

Termín: 11.3.2024, 16:00-18:00

Realizácia hybridnou formou - osobne + online.

Growin priestor: Lazaretská 24, 81108 Bratislava

Zoznámte sa s princípmi Gestalt prístupu v koučovaní. Na dvojhodinovom workshope sa dozviete, v čom je Gestalt výnimočný, uvidíte ukážku koučovania a dozviete sa informácie o ponúkaných výcvikoch a kurzoch

Registrácia

  Vyplnením formuláru potvrdzujem svoju účasť na Growin Chuťovke Gestalt koučing.

  Zúčastním sa:

  Súhlasím, že mnou poskytnuté údaje budú použité pre účely komunikácie, týkajúcu sa Growin Chuťoviek:

  Ochrana osobných údajov

  Tento formulár slúži na poskytovanie informácií o našich službách. Vaše kontaktné údaje nebudú poskytnuté žiadnej tretej strane.

  GESTALT ESSENCE

   

  1.akreditovaný výcvik v Gestalt koučovaní na Slovensku -

  NOVÁ VÝCVIKOVÁ SKUPINA

  Začiatok kurzu: 18.– 19.10.2024

  Cena: 2500 € early bird registrácia (do 31.8.2024)  / 2600 €

  Naučte sa koučovať v Gestalt modalite a získajte certifikát akreditovaný Slovenskou asociáciou koučov. Po absolvovaní ročného výcvikového programu si osvojíte základné kompetencie a nástroje kouča a budete vedieť uplatňovať princípy Gestalt prístupu pri koučovaní.

  Registrácia

   Vyplnením formuláru potvrdzujem svoju účasť na workshope GESTALT ESSENCE, jediný výcvik v Gestalt koučovaní na Slovensku.

   V prípade záujmu fakturácie na firmu, uveďte, prosím fakturačné údaje (názov firmy, sídlo, IČO, kontaktná osoba):

   Súhlasím, že mnou poskytnuté údaje budú použité pre účely komunikácie, týkajúcu sa výcviku Gestalt koučing:

   Ochrana osobných údajov

   Tento formulár slúži na poskytovanie informácií o našich službách. Vaše kontaktné údaje nebudú poskytnuté žiadnej tretej strane.

   RELATIONAL COACHING

    

   Pokročilý výcvik v Gestalt koučovaní 

   NOVÁ VÝCVIKOVÁ SKUPINA - PRIPRAVUJEME

   Začiatok kurzu:  nový termín čoskoro

   Prehĺbte svoju profesionalitu a posilnite tvorivý proces v koučovaní. V druhom roku výcviku v Gestalt koučovaní nadviažete na skúsenosti získané v programe Gestalt Essence a pevnejšie sa zakoreníte v role pokročilého kouča.

    

   Registrácia

    Vyplnením formuláru potvrdzujem svoju účasť na workshope GESTALT CREATIVE, jediný výcvik v Gestalt koučovaní na Slovensku.

    V prípade záujmu fakturácie na firmu, uveďte, prosím fakturačné údaje (názov firmy, sídlo, IČO, kontaktná osoba):

    Súhlasím, že mnou poskytnuté údaje budú použité pre účely komunikácie, týkajúcu sa výcviku Gestalt koučing:

    Ochrana osobných údajov

    Tento formulár slúži na poskytovanie informácií o našich službách. Vaše kontaktné údaje nebudú poskytnuté žiadnej tretej strane.

    Blog

    Čo je párový koučing

    Čo je párový koučing

    Párový koučing pomáha partnerom vo vzťahu dať hlas pocitom a potrebám, o ktorých spolu nevedia komunikovať. Partnerský vzťah prináša partnerom uspokojenie základných vzťahových potrieb. Jednou z nich je potreba byť pre druhého dôležitý, milovaný. Ďalšou je potreba...

    Zmena je mladšia sestra akceptácie. Aj v partnerstve.

    Zmena je mladšia sestra akceptácie. Aj v partnerstve.

    Prijať slabé miesta svojho partnera nie je vôbec ľahké. Veď koľko trpezlivosti stojí prijať svoje vlastné nedostatky, nie to ešte akceptovať tie druhých. Pritom v oboch prípadoch platí, že zmena príde, keď prestaneme tlačiť. Rozdiely medzi partnermi sú také...

    Naše poslanie

    Svojim klientom pomáham nájsť si miesto vo svete, využívať naplno svoju kapacitu a potenciál. Žiť radostný a naplnený život v osobnej rovine aj pracovnej oblasti.

    Rozvoju ľudí sa venujem vyše dvadsať rokov. Za ten čas som sa stretla s množstvom osobných aj firemných príbehov.

    Presvedčila som sa, že každý vo svojej podstate hľadá, ako dať svojmu životu zmysel. Tento proces je vždy jedinečný a kontinuálny, plný paradoxov a výziev.

    Pri hľadaní zmyslu svojho života som načrela do praktík psychológie, východných filozofií, jógy, meditácie, psychoterapie a koučingu. Svoje poslanie som našla v pomáhaní druhým rozvíjať sa a rásť. Svojim klientom pomáham nájsť si miesto vo svete, využívať naplno svoju kapacitu a potenciál. Žiť radostný a naplnený život v osobnej rovine aj pracovnej oblasti.

    Zjednotenie všetkých prístupov, ktoré formovali moju profesionálnu dráhu, som našla v Gestalt psychológii. Jej spojenie s koučingom pre mňa predstavuje takmer magický nástroj, ideálny pre podporu procesu skutočných zmien.

    Vo svojej konzultantskej, lektorskej a koučovacej praxi som mala možnosť overiť si aplikovateľnosť Gestalt prístupu na široké spektrum prípadov a situácií – od individuálneho rozvoja, cez manažérsky, tímový a firemný rozvoj.  

    Náš tím

    Daniela Krížiková

    Daniela Krížiková

    Ladislav Dvořák

    Ladislav Dvořák

    Ester Neumannová

    Ester Neumannová

    Boris Sližka

    Boris Sližka

    Naše princípy

    Jadrom našej práce je podpora vedomej transformácie. Jednotlivcov a tímy sprevádzame pri odhaľovaní svojich skrytých možností. Pri tejto práci sa stávajú viac sami sebou, objavujú nové možnosti fungovania, ktoré ich energizujú, dávajú im väčšiu slobodu a motivujú pre ďalší rast a učenie.

    Kľúčom ku skutočnej zmene je uvedomenie

    Našou rolou je podporovať klientov pri posúvaní sa na hlbšie úrovne uvedomenia. Vieme, že zmeniť môžu iba to, čoho sú si vedomí. Uvedomenie je prvým krokom k zmene.

    Znalosť svojich silných stránok je zdrojom motivácie

    Nezameriavame sa na zlepšovanie toho, čo klientom nejde, zastávame pozitívny optimistický pohľad. Začíname preskúmavaním toho, v čom sú ľudia a tímy silné a na základe toho s nimi načrtávame ďalšie rozvojové kroky.

    Prežívanie ovplyvňuje správanie a výkon

    Klientov vedieme k odhaleniu toho, čo ich v živote teší a dobíja. Pozitívne pocity prinášajú uvoľnenie, energiu, nádej a vedú k vyšším výkonom a úspechom v pracovnej aj osobnej oblasti. Pre dlhodobé zdravie a efektivitu je podstatné venovať sa témam osobných zdrojov a sebapodpory.

    Jadrom koučovacieho prístupu je emocionálna inteligencia

    Dobrý kouč potrebuje v prvom rade poznať samého seba. V procese stávania sa koučom pomáhame ľuďom odhaliť svoje funkčné aj nefunkčné vzorce a porozumieť motívom a správaniu druhých. Najdôležitejším nástrojom kouča, rovnako ako lídra, sú interpersonálne zručnosti.

    Skúsenosti klientov

    Výcvik pozostával z praktických i teoretických častí, informácií a nácvikov, ktoré nám slúžili k pochopeniu metód, teórie i techník koučovania na princípe Gestalt prístupu. Oceňujem najmä možnosť profesne sa zdokonaliť v komunikačných zručnostiach, schopnosť naučiť sa a vedieť účinne viesť podriadený tím a naučiť sa podporovať a rozvíjať zručnosti samotných klientov, totiž koučovaných, nenásilnou, ľudsky vnímavou a celostnou technikou. Oceňujem logické prepojenie vlastného zážitkového učenia s intervíziami a supervíziami v menších skupinkách, čím sa všetky časti výcviku veľmi vhodne dopĺňali.

    PhDr. Ing. Jana Sladká Ševčíková, riaditeľka Občianského združenia Anabell

    Skúsenosti klientov

    Daniela u nás koučuje zamestnancov, ktorí sú z rôznych smerov a často prichádzajú s témami ako napr. vyjasnenie si svojich priorít, posilnenie sebamotivácie, osvojenie si praktických nástrojov, či zlepšenie komunikácie. Ako kouč do našej firmy prináša odbornosť a profesionalitu s ľudským a podporujúcim prístupom. Dokáže nadviazať vzťah a vybudovať si dôveru, vďaka čomu sa človek oveľa ľahšie otvorí a dopracuje k sebapoznaniu alebo k riešeniu, ktoré hľadá. Koučovacie stretnutia s Danielou sú príjemným a užitočným zážitkom - majú obsah, sú kreatívne a živé.

    Lucia Gašparovičová, Talent Development Specialist, Eset spol s r.o.