growin-logo
growin-logo

Cesty rozvoja a transformácie

Gestalt koučing

V kombinácii s Gestalt princípmi sa z koučingu stáva psychologicky podložený prístup k ľudskej existencii. Prináša hlbšie porozumenie toho, ako ľudia spolu komunikujú, vstupujú do vzťahov a aké je psychologické pozadie ich správania a výkonu.

krizikova

„V prítomnom okamihu vieme naplno prežiť múdrosť ukrytú v nás.“

 

Výcviky v Gestalt
koučovaní

Preniknite do tajov koučovania a vstúpte do krajiny zážitkov a učenia! Spoznajte seba a zákonitosti fungovania ľudskej psychiky, aby ste mohli byť spoľahlivými sprievodcami pri rozvoji druhých.

Koučing
pre život

Vydajte sa na cestu osobného rozvoja, urobte si prehľad vo svojom živote a získajte podporu pri dôležitých rozhodnutiach! Posilní sa tak Vaša sebadôvera a Vy budete spokojnejší a spontánnejší.

Koučing
pre biznis

Staňte sa sabaistejší a výkonnejší vo svojej pracovnej alebo líderskej role! Prepojte sa so svojimi hodnotami, talentom a zdrojmi pre dosiahnutie želaných výsledkov a vnútornej rovnováhy.

Aktuálne kurzy a workshopy

Úvod do Gestalt koučingu

Termín kurzu: 17.9.2020

Dvojhodinový workshop pre záujemcov o Gestalt koučovanie. Zoznámenie sa s princípmi Gestalt prístupu, ukážka koučovania a informácie o výcviku Gestalt Essence.

Gestalt Essence

Termín kurzu: 2. – 3.10.2020

Ročný výcvikový program vo forme uceleného kurzu koučovania. Medzinárodne uznávané štandardy, v procese získania akreditácie v SAKo. Osvojenie si kompetencií a nástrojov koučingu a základných princípov Gestalt prístupu pri koučovaní.


O aký kurz alebo workshop máte záujem?

Naše poslanie

Svojim klientom pomáham vykročiť z tieňa vlastných limitov, ktoré si vytvárajú sami vo svojom myslení a uveriť tomu, že cestu za šťastím začínajú vo svojom vnútri

Rozvoju ľudí sa venujem vyše dvadsať rokov. Za ten čas som sa stretla s množstvom osobných aj firemných príbehov.

Presvedčila som sa, že každý vo svojej podstate hľadá, ako dať svojmu životu zmysel. Tento proces je vždy jedinečný a kontinuálny, plný paradoxov a výziev.

Pri hľadaní zmyslu svojho života som načrela do praktík psychológie, východných filozofií, jógy, meditácie, psychoterapie a koučingu. Svoje poslanie som našla v pomáhaní druhým rozvíjať sa a rásť. Svojim klientom pomáham nájsť si miesto vo svete, využívať naplno svoju kapacitu a potenciál. Žiť radostný a naplnený život v osobnej rovine aj pracovnej oblasti.

Náš tím

Daniela Krížiková

Daniela Krížiková

Ladislav Dvořák

Ladislav Dvořák

Ester Neumannová

Ester Neumannová

Boris Sližka

Boris Sližka

Naše princípy

Jadrom našej práce je podpora vedomej transformácie. Jednotlivcov a tímy sprevádzame pri odhaľovaní svojich skrytých možností. Pri tejto práci sa stávajú viac sami sebou, objavujú nové možnosti fungovania, ktoré ich energizujú, dávajú im väčšiu slobodu a motivujú pre ďalší rast a učenie.

Kľúčom ku skutočnej zmene je uvedomenie

Našou rolou je podporovať klientov pri posúvaní sa na hlbšie úrovne uvedomenia. Vieme, že zmeniť môžu iba to, čoho sú si vedomí. Uvedomenie je prvým krokom k zmene.

Znalosť svojich silných stránok je zdrojom motivácie

Nezameriavame sa na zlepšovanie toho, čo klientom nejde, zastávame pozitívny optimistický pohľad. Začíname preskúmavaním toho, v čom sú ľudia a tímy silné a na základe toho s nimi načrtávame ďalšie rozvojové kroky.

Prežívanie ovplyvňuje správanie a výkon

Klientov vedieme k odhaleniu toho, čo ich v živote teší a dobíja. Pozitívne pocity prinášajú uvoľnenie, energiu, nádej a vedú k vyšším výkonom a úspechom v pracovnej aj osobnej oblasti. Pre dlhodobé zdravie a efektivitu je podstatné venovať sa témam osobných zdrojov a sebapodpory.

Jadrom koučovacieho prístupu je emocionálna inteligencia

Dobrý kouč potrebuje v prvom rade poznať samého seba. V procese stávania sa koučom pomáhame ľuďom odhaliť svoje funkčné aj nefunkčné vzorce a porozumieť motívom a správaniu druhých. Najdôležitejším nástrojom kouča, rovnako ako lídra, sú interpersonálne zručnosti.

Skúsenosti klientov

Výcvik pozostával z praktických i teoretických častí, informácií a nácvikov, ktoré nám slúžili k pochopeniu metód, teórie i techník koučovania na princípe Gestalt prístupu. Oceňujem najmä možnosť profesne sa zdokonaliť v komunikačných zručnostiach, schopnosť naučiť sa a vedieť účinne viesť podriadený tím a naučiť sa podporovať a rozvíjať zručnosti samotných klientov, totiž koučovaných, nenásilnou, ľudsky vnímavou a celostnou technikou. Oceňujem logické prepojenie vlastného zážitkového učenia s intervíziami a supervíziami v menších skupinkách, čím sa všetky časti výcviku veľmi vhodne dopĺňali.

PhDr. Ing. Jana Sladká Ševčíková, riaditeľka Občianského združenia Anabell

Skúsenosti klientov

Daniela u nás koučuje zamestnancov, ktorí sú z rôznych smerov a často prichádzajú s témami ako napr. vyjasnenie si svojich priorít, posilnenie sebamotivácie, osvojenie si praktických nástrojov, či zlepšenie komunikácie. Ako kouč do našej firmy prináša odbornosť a profesionalitu s ľudským a podporujúcim prístupom. Dokáže nadviazať vzťah a vybudovať si dôveru, vďaka čomu sa človek oveľa ľahšie otvorí a dopracuje k sebapoznaniu alebo k riešeniu, ktoré hľadá. Koučovacie stretnutia s Danielou sú príjemným a užitočným zážitkom - majú obsah, sú kreatívne a živé.

Lucia Gašparovičová, Talent Development Specialist, Eset spol s r.o.