growin-logo
growin-logo

Gestalt v organizáciách

Staňte sa aktívnym článkom organizačných zmien a podporte proces učenia a rozvoj na všetkých úrovniach! Vďaka Gestalt prístupu budete zreteľnejšie vnímať aktuálnu situáciu aj kontext vašej organizácie a získate inšpiráciu a motiváciu pre realizáciu potrebných krokov a opatrení.

Gestalt v organizáciách je inšpiratívny a intenzívny program pre senior lídrov, HR a OD profesionálov, koučov a lektorov.

Prehlbuje schopnosť ovplyvňovať organizačnú dynamiku, kultúru, posilňovať angažovanosť, rozvíjať vysokovýkonné tímy, iniciovať a facilitovať zmeny a smerovať organizáciu k úspechu.

Program Gestalt v organizáciách prebieha v skupinovej forme ako séria 3 workshopov s možnosťou absolvovania individuálnych koučingových stretnutí v medziobdobí.  Využíva transformačnú silu holistického a humanistického Gestalt prístupu a kombináciu teórie so zážitkovým učením a nácvikom zručností.

Program prináša porozumenie dynamike organizácií a medziľudských vzťahov, ako aj praktiky na prehĺbenie uvedomenia a posilnenie svojho vplyvu. Poskytuje príležitosť kontinuálneho rozvoja pre zaneprázdnených profesionálov svojím flexibilným designom, ktorý zahŕňa intenzívne formáty kurzov s možnosťou výberu termínov podľa vlastných možností.

Súčasťou programu Gestalt v organizáciách sú nasledovné moduly:

=

Core Concepts (2 dni)

=

Gestalt Practitioner in Organizations (3 dni)

=

Facilitating Organizational Change (3 dni)

Tréningové skupiny sú malé a diverzifikované, aby umožňovali zmysluplnú a do hĺbky idúcu diskusiu a interakciu. Sú vedené skúsenými certifikovanými GPO konzultantami, ktorí majú mnohoročnú prax v oblasti organizačného rozvoja a spolupracovali s viacerými významnými domácimi aj zahraničnými  organizáciami.

Gestalt v organizáciách vám ako účastníkovi môže priniesť:

=

preskúmanie organizačného ekosystému, špecifík organizačnej kultúry a dynamiky

=

hlbšie porozumenie situáciám objavujúcim sa v kontexte organizácie

=

odhalenie rigidných vzorcov a zablokovaných procesov v organizačnom systéme

=

vytvorenie priestoru pre posilnenie zručností dôležitých pre optimálne fungovanie a naplňovanie cieľov organizácie

=

uvedomenie si významu vzťahov a ich využitie pre podporu zmien

=

zohľadnenie rôznych perspektív, zapojenie diverzifikovaných strán do dialógu, facilitovanie zmysluplného kontaktu

=

zlepšenie kľúčových vzťahov medzi jednotlivcami, tímami a skupinami

=

vytvorenie stratégií pre efektívnu zmysluplnú zmenu, organizačný rozvoj a zvýšenie výkonnosti