growin-logo
growin-logo

Úvod do Gestalt koučingu

2-hodinový workshop pre záujemcov o Gestalt koučovanie

Zoznámte sa s princípmi Gestalt prístupu v koučovaní. Na dvojhodinovom workshope sa dozviete, v čom je Gestalt výnimočný, uvidíte ukážku koučovania a dozviete sa informácie o ponúkaných výcvikoch a kurzoch.

Gestalt koučing je psychologický koučing. Prepája koučovací prístup s teoretickými princípami Gestalt psychológie ✌
Vďaka tomu môže ísť viac do hĺbky, odkryť podstatu „problémov“. Pomáha porozumieť, ako fungujeme vo svete, s druhými, sami so sebou.
Gestalt koučing prispieva k skutočným zmenám. Umožňuje meniť zafixované vzorce správania aj myslenia. Nezostáva iba pri racionálnej analýze, pracuje s celým človekom, jeho vedomím aj podvedomím.
Ak vás zaujíma, ako pomôcť sebe aj druhým žiť svoj život plnšie, mať zmyslupné vzťahy a byť úspešnejší v práci, príďte si vyskúšať Gestalt koučing na vlastnej koži.
Tešíme sa na vás osobne aj online. Prihláste sa emailom na office@growin.sk alebo prostredníctvom formuláru na www.growin.sk

Termín

11.3.2024

Čas

16.00-18:00

}

Trvanie

2 hodiny

Miesto realizácie

Bratislava/online

Lektorské vedenie

Mgr. Daniela Krížiková, GPO, odborný garant, certifikovaný Gestalt kouč (SAKo), lektor, supervízor, OD konzultant,
Ing. Boris Sližka, certifikovaný Gestalt kouč, lektor, OD konzultant

Poplatok

bez poplatku

Storno podmienky:

Registrácia

    Potvrdzujem svoju účasť na workshope ÚVOD DO GESTALT KOUČINGU, Ochutnávka koučovania v Gestalt modalite, v termíne:

    V prípade záujmu fakturácie na firmu, uveďte, prosím fakturačné údaje (názov firmy, sídlo, IČO, kontaktná osoba):

    Súhlasím, že mnou poskytnuté údaje budú použité pre účely workshopu, prípadne pre ďalšiu komunikáciu, týkajúcu sa workshopu:

    Ochrana osobných údajov

    Tento formulár slúži na poskytovanie informácií o našich službách. Vaše kontaktné údaje nebudú poskytnuté žiadnej tretej strane.