growin-logo
growin-logo

Boris Sližka

Moja 30 ročná profesionálna prax má 3 etapy:

Obchodný a finančný manažér, senior líder  v nadnárodných obchodno-výrobných spoločnostiach. Vývoj a implementácia nových služieb. Budovanie distribučných ciest k spotrebe. Controllingové nástroje vedenia spoločnosti a obchodu. Nové systémy v logistike. Originálne systémy motivácie jednotlivcov a tímov.

Vedenie tréningovej a rozvojovej firmy. Rozvojové projekty využívajúce umenie k osobnostnému rastu. Diverzita tímov cez osobnostnú typológiu  GPOP a iné kreatívne programy pre jednotlivcov aj tímy, pretože rozdiel medzi výnimočným človekom v práci, športe, umení a priemerným, nie je jeho nadanie, je to jeho zručnosť nadanie aplikovať.

Gestalt kouč a Peak performance tréner

Charakteristické atribúty mojej práce sú inšpirácia, experiment, otvorenosť k novým veciam a spolupráca pri riešení klientových potrieb.

Pracujem v kontakte a vzťahu s klientom a sebou. Odmeňuje ma radosť klienta z objavených možností pri riešení jeho situácií.

Baví ma byť s klientom pri skúmaní jeho zdrojov, či už zjavných alebo skrytých v hĺbke jeho sveta. Nachádzať s ním to, čo zhodnocuje jeho kvality.

Verím, že klient v dialógu so mnou sa stáva šťastnejším v živote.

 

 

Vyštudoval som Mechanizačnú fakultu na Poľnohospodárskej Univerzite v Nitre.

Certifikovaný výcvik Gestalt coach som absolvoval v Inštitúte pre Gestalt koučing  v Prahe.

Výcvik bio-neurofeedback som ukončil v PSYCHAGOGIA Liptovský Mikuláš