growin-logo
growin-logo

Conscious Leadership

Pokročilý program pre skúsených lídrov, ktorí chcú posunúť svoj prístup na novú úroveň leadershipu. Lídri, ktorí vedú svoje tímy vedome, sú efektívnejší a úspešnejší tým, že využívajú svoju plnú kapacitu vnímania, udržujú si nadhľad a komplexný pohľad a volia tak účinnejšie reakcie a stratégie. Kvalitou svojho prístupu vytvárajú psychologicky bezpečné a podnetné prostredie, ktoré mení firemnú kultúru a posunie organizáciu smerom k dlhodobého úspechu.

Cieľom programu je priniesť novú formu leadershipu do firiem. Vedomý leadership využíva prirodzené nastavenie človeka, pracuje s uznaním celistvosti na úrovni mysle, tela a emócií.

Pri takejto forme leadershipu :

 • Zvyšuje sa angažovanosť
 • Rozvíja sa kreativita a inovácie
 • Posiňuje sa spolupráca a lojalita
 • Stabilizuje sa výkon a udržateľnosť
 • Integruje sa nová generácia zamestnancov s novými hodnotami

Komplexný rozvojový program pozostáva zo skupinových tréningových modulov s možnosťou individuálneho koučingu alebo koučovacích triád v medziobdobí.

Program je založený na princípoch celostnej psychológie a kultivovaní ľudskosti v leadershipe

Tréningové moduly:

VEDOMÝ LÍDER:

Radikálne zmeny vo svete priniesli nové formy spolupráce a nové potreby zamestnancov. S tým sa podstatne mení aj rola lídra.

V tomto module si pomocou prípadových štúdií účastníci uvedomia rozdiel medzi „starým“ a novým leadershipom. Zážitkovou formou preskúmajú kvality vedomého lídra, ako je uvedomenie, osobná zodpovednosť a nadhľad.

NADHĽAD V LEADERSHIPE

Udržanie nadhľadu je základnou schopnosťou lídra, ktorá mu pomáha voliť účinné stratégie na vedenie ľudí, riešenie problémov, dosahovanie výkonu udržateľným spôsobom. Počas praktických cvičení si účastníci zažijú, akým spôsobom je možné pracovať s nadhľadom na všetkých úrovniach a uvedomia si praktický prínos vedomého prístupu pre každodennú prax. 

EMÓCIE V LEADERSHIPE

Teória, že emócie nepatria na pracovisko je prekonaná. Emócie sú našou prirodzenou súčasťou, sú zdrojom poznania na hlbšej úrovni. Vedomý líder dokáže rozpoznávať svoje emócie a pracovať s nimi efektívne. Na tomto module sa účastníci naučia používať svoje emócie ako kompas, ktorý ich naviguje. Vymenia potláčané / výbušné emócie za vedomú prácu s nimi.

 VEDOMÁ KOMUNIKÁCIA

Plná prítomnosť a nadhľad je základom naozaj efektívnej komunikácie. Na tomto module sa účastníci naučia aplikovať celostné vnímanie pre prehĺbenie porozumenia, nadviazanie skutočného kontaktu a zvyšovanie otvorenosti a úprimnosti v komunikácii.

Program Conscious Leadership prináša na Slovensko exkluzívne Growin. 

Maximálny počet účastníkov je 12.

 

Čo Vám môže program priniesť?:

=

Uvedomenie si a hlbšie preskúmanie rozdielov medzi „starým“ a novým leadershipom

=

Získať nadhľad v pracovných i osobných situáciách

=

Používanie emócií ako prirodzenej súčasti leadershipu

=

Sebapoznanie, znalosť vlastných zdrojov a limitov

=

Nadviazanie skutočného kontaktu pomocou vedomej komunikácie

Čas

12:30-16:30

}

Termín

4x 0,5 dňa:
22. 10., 6. 11., 13.11., 26.11.

 

Miesto realizácie

Growin s.r.o. , Lazaretská 24, Bratislava

Lektorské vedenie

Mgr. Daniela Krížiková, GPO, odborný garant, certifikovaný Gestalt kouč (EAGT, SAKo), lektor. supervízor, OD konzultant,
Erika Koklesová, lektor, mentor, konzultant, hypnotizér

Poplatok

Promo cena pri prihláške do 30.9.2024

480 EUR za celý program (zľava 70 eur)

K cene bude pripočítaná DPH (pre platcov)

Podmienka prihlásenia je záloha vo výške 10%.

Cena zahŕňa študijné materiály a občerstvenie

Storno podmienky:

Pri zrušení prihlášky do 1.5. 2024 Vám bude účtovaný storno poplatok vo výške 10%. Pri zrušení prihlášky po tomto termíne Vám bude účtovaný storno poplatok vo výške 50% z celkovej sumy.

Registrácia

  Vyplnením formuláru potvrdzujem svoju účasť na na programe Conscious Leadership./h4>

  V prípade záujmu fakturácie na firmu, uveďte, prosím fakturačné údaje (názov firmy, sídlo, IČO, kontaktná osoba):

  Súhlasím, že mnou poskytnuté údaje budú použité pre účely komunikácie, týkajúcu sa výcviku Conscious leadership:

  Ochrana osobných údajov

  Tento formulár slúži na poskytovanie informácií o našich službách. Vaše kontaktné údaje nebudú poskytnuté žiadnej tretej strane.