growin-logo
growin-logo

Nájdi svoj stred

Túžite prehĺbiť svoje sebapoznanie, spoznať a aktívne používať svoje silné stránky a nájsť si miesto vo svete, kde môžete prinášať pridanú hodnotu, učiť sa a rozvíjať?

 

 

Byť lídrom svojho života

Chcete žiť naplno, v prepojení so sebou a svojimi kľúčovými hodnotami, aby ste mohli byť efektívnejší, účinnejší a spokojnejší?

Promo cena v máji: 290 eur

Registrujte sa emailom na office@growin.sk

Nájdi svoj stred je rozvojový program pre všetkých, zameraný na prehĺbenie sebapoznania, vnútornej motivácie a prepojenia so svojimi  hodnotami. Program podporuje osobnú zodpovednosť a proaktívny prístup k svojmu životu a k práci. Prínosom je účinnejšie využívanie svojich silných stránok, väčšia efektivita, synergia v spolupráci a dlhodobá životná spokojnosť.

Komplexný rozvojový program pozostáva zo skupinových tréningových modulov s možnosťou preworku a/alebo práce na rozvojových úlohách v medziobdobí.

Tréningové moduly:

Vnútorný kompas

Vnútorný kompas vám ukáže, ako žiť v integrite, autentickosti a vnútornej slobode. Dozviete sa, ako prehĺbiť svoje sebapoznanie, spoznať a aktívne využívať svoje silné stránky, talenty, nájsť pre seba miesto, ktoré motivuje a tak prinášať hodnotu, učiť sa, rozvíjať, žiť vyrovnane a naplno.

Prínosy pre účastníkov:

 • Pomenovanie svojich silných stránok a praktický plán ich využitia v praxi
 • Efektívne využitie svojich schopností na maximálny výkon v stave flow
 • Identifikácia svojich najdôležitejších hodnôt a význam života v integrite
 • Stratégie pre priebežné zvyšovanie sebapoznania

Udrž si nadhľad

V module sa dozviete ako si udržať otvorenosť pre rozvoj a nadhľad aj v náročných situáciách. Spoznanáte nekonštruktívne skratky, ktoré využívame v náročných momentoch a ako si s nimi poradiť. Stratégie na udržanie nadhľadu na úrovni tela a myšlienok.

Prínosy pre účastníkov:

 • Stratégie udržania nadhľadu na telesnej úrovni
 • Proaktívny mindset a efektívne využívanie svojej energie
 • Pomenovanie osobného poslania ako zdroj sebapoznania a určenie životného smerovania

Sám sebe najlepším priateľom (nie je súčasťou otvoreného kurzu)

Naučíme vás, ako rozvíjať svoju emočnú inteligenciu a dlhodobú životnú spokojnosť. Objavíte múdrosti našich emócií a ich efektívne využívanie pre plnšie prežívanie a lepšie rozhodovanie.

Prínosy pre účastníkov:

 • Posilnenie sebaprijatia a práca s vnútorným kritikom
 • Stratégie efektívnej práce s emóciami
 • Budovanie odolnosti pre zvládanie náročných situácií 

Program Nájdi svoj stred Vám môže priniesť:

=

Uvedomenie prínosu sebapoznania pre rozvoj emočnej inteligencie, empatie, vplyvu, presvedčivosti, komunikácie, spolupráce

=

Zvýšenie sebapoznania a stratégie pre ďalší sebarozvoj

=

Zladenie svojho života so svojimi hodnotami a osobným poslaním

=

Posilnenie pocitu vnútornej vyrovnanosti a well-beingu

=

Techniky udržania nadhľadu na telesnej, mentálnej a emocionálnej úrovni

=

Posilnenie sebaprijatia a práca s vnútorným kritikom

Rozvojový program Nájsi svoj stred je pripravený na mieru firemných klientov, ale i vo forme otvoreného kurzu pre všetkých. Termíny otvorených kurzov nájdete nižšie. 

Termíny otvoreného kurzu:

23.5.2024, 9-17 hod

Vnútorný kompas

13.6.2024, 9-17 hod

Udrž si nadhľad

Čas

9.00-17:00
}

Celkový rozsah programu

2×1 deň

Miesto realizácie

Bratislava (priestor Growin)

Lektorské vedenie

Lýdia Ondrejkovová, lektor, konzultant, Gestalt kouč

Poplatok

PROMO CENA V MÁJI: 290 EUR

Podmienka prihlásenia je záloha vo výške 10%.

 

Storno podmienky:

Pri zrušení prihlášky do 15 dní pred termínom kurzu Vám bude vrátená záloha v plnej výške. Pri zrušení prihlášky po tomto termíne Vám bude účtovaný storno poplatok vo výške 10% z celkovej sumy.

Registrácia

  Vyplnením formuláru potvrdzujem svoju účasť na na programe Nájdi svoj stred./h4>

  V prípade záujmu fakturácie na firmu, uveďte, prosím fakturačné údaje (názov firmy, sídlo, IČO, kontaktná osoba):

  Súhlasím, že mnou poskytnuté údaje budú použité pre účely komunikácie, týkajúcu sa kurzu Nájdi svoj stred:

  Ochrana osobných údajov

  Tento formulár slúži na poskytovanie informácií o našich službách. Vaše kontaktné údaje nebudú poskytnuté žiadnej tretej strane.