growin-logo
growin-logo

Aby koučing pomohol skutočnej zmene, nestačí iba klásť otázky a používať rôzne metódy. Sprevádzať klienta procesom osobnostnej transformácie vyžaduje, aby kouč v prvom rade dobre poznal seba samého.

Keď sa klient odhodlá meniť svoje zaužívané návyky, vydáva sa do často neprebádaných oblastí svojej osobnosti. Na tejto ceste potrebuje sprievodcu, ktorý ho podrží, podporí a vo vhodnej chvíli postrčí ďalej. Je dôležité, aby kouč bol pripravený, vedel, aké nástrahy a prekážky ich môžu stretnúť. Každý proces zmeny sprevádzajú protichodné pocity. Aj keď je klient odhodlaný, potrebuje veľa energie a trpezlivosti, aby prekonal obavy a strachy z neznáma, aby preskúmal oblasti mimo svojej komfortnej zóny a aby si vyskúšal a zafixoval nové spôsoby správania. Kouč by mal veľmi dobre poznať tento proces, mal by rozumieť tomu, čo sa s klientom deje a najmä, mal by to mať zažité na vlastnej koži. Kouč sám potrebuje mať tento proces zažitý. Skúsenosť na sebe je nezameniteľná a neprenosná.

Témy, ktoré klient rieši a pocity, ktoré prežíva, sa prirodzene môžu kouča dotýkať. Môžu rezonovať s jeho vlastnou situáciou, výzvami, ktorým čelí. Môžu mu pripomínať vlastné zážitky a skúsenosti. Môžu v ňom vyvolávať sympatiu, ľútosť, strach, hnev. Klient môže s koučom bojovať tak, ako zvykne s inými autoritami alebo sa stavať do submisívnej pozície a vyžadovať radu a vedenie. Jeho tendencie  odbiehať od témy, nepripúšťať si svoje pocity alebo púšťať sa horlivo do akcie, môžu zásadne ovplyvňovať koučovací proces. Kouč potrebuje vedieť udržať si od toho odstup a zároveň zostať s klientom v kontakte. Zachovať si čistú myseľ, aby vedel zvoliť vhodnú reakciu a postup. Porozumieť prežívaniu klienta a tomu, čo to robí s ním samým. Neprenášať na klienta svoje pocity, ale nazdieľať mu to, čo je z hľadiska koučovania dôležité. K tomu je pre kouča dôležitá veľmi dobrá sebareflexia a vnímavosť k tomu, čo sa deje medzi ním a klientom. Okrem poznania vhodných nástrojov, schopnosti kladenia účinných otázok a vedenia koučovacieho rozhovoru, je kľúčové, aby kouč poznal svoju osobnosť a vedel ju využiť ako základný koučovací nástroj.

Koučovanie nie je len remeslo. Je to umenie. Ako každé umenie, aj toto sa buduje a zdokonaľuje postupne. Výcvik koučov je dlhodobý proces, v ktorom sa z učňov a tovarišov postupne stávajú majstri. Prvoradý je zážitok na sebe, sebaskúsenostný výcvik, ktorý prehlbuje sebapoznanie. Stávanie sa koučom je prerod, v ktorom sa z koučov stávajú osobnosti, pripravené na ceste transformácie sprevádzať druhých.