growin-logo
growin-logo

Keď rozprávam ľuďom o tom, čo robím, niekedy sa stretnem aj s takouto reakciou: Načo prehlbovať svoje uvedomenie? Načo mi budú zistenia o tom, čo sám pred sebou skrývam a čo je často nepríjemné si pripustiť?

Naša psychika má silné nástroje na udržanie vnútornej rovnováhy a pohody. Od malička nám slúžia na vyrovnanie sa s nepríjemnými skutočnosťami, s krivdami, bolesťou. Pomáhajú nám prispôsobiť sa svetu a prežiť. Formujú našu osobnosť, spôsoby, ako reagujeme na druhých a narábame so sebou samými. Patria sem mechanizmy, akými prejavujeme svoje potreby a pocity. A ako si ich sami pred sebou pripúšťame a zvedomujeme.

Tieto psychické mechanizmy sú základom psychického zdravia. Aj keď niekedy sa môžu prejavovať  „zvláštnym“ spôsobom a viesť k rôznym formám únikových alebo útočných reakcií, vo svojej podstate sú to obrany, ktoré chránia našu osobnú integritu – naše JA. Resp. ju chránili niekedy v minulosti a teraz nám ostali v repertoári správania ako naučené spôsoby fungovania. Tak napr. pán, ktorý silou mocou presadzuje svoje a nenechá druhých povedať ich názor, mal na toto správanie v mladosti svoj vnútorný dôvod – žil v prostredí, kde nebol rešpektovaný a vypočutý, tak sa naučil presadzovať sa, bez ohľadu na druhých. Alebo pani, ktorá sa pod stresom vždy rozplače, používala tento mechanizmus ako únik v čase, keď si potrebovala získať pozornosť okolia a pomoc, ktorú inak nedostávala.

Niektoré mechanizmy, ktoré v minulosti slúžili na udržanie psychického zdravia a rovnováhy, mohli časom stratiť svoj význam. Presadzujúci sa pán už v novej práci nemá dôvod druhých nepočúvať, lebo oni ho rešpektujú a svojimi názormi chcú pomôcť nájsť čo najlepšie riešenie pre všetkých. Plačlivá pani má manžela, ktorý jej pomáha a v práci kolegov, s ktorými si môže rozdeliť povinnosti. Môže teda požiadať o pomoc, keď potrebuje a získať pozornosť iným spôsobom, ako plačom.

Zaužívané spôsoby správania sú však často hlboko zakorenené, a my v nich zotrvávame, aj keď nám už neslúžia. Vtedy sa stávajú nefunkčné a miesto toho, aby nám prospievali, tak nám škodia. Sťažujú nám život, fungovanie s druhými, ovplyvňujú našu spokojnosť. Pánova prehnaná asertivita môže viesť k nedorozumeniam, konfliktom. Môže negatívne ovplyvniť jeho vzťahy aj pracovnú kariéru. Plačlivosť, ktorou pani z nášho príkladu riešila svoju potrebu pozornosti, v dlhodobom horizonte môže negatívne ovplyvniť jej vzťah s manželom, prácu a mať dopad na jej náladu a zdravie. V takýchto chvíľach by bolo užitočné staré vzorce odložiť a nahradiť ich novými.

A tu prichádzame k odpovedi na otázku z úvodu. Bez toho, aby sme si svoje stereotypy uvedomili, je zmena náročná a často nemožná. Uvedomenie toho, ako fungujeme, čo je pre nás v našom správaní užitočné a čo nie, je kľúčom k tomu, aby sme mohli začať robiť niečo inak. Áno, uvedomenie často nie je príjemné. Často je spojené s vnútornými výčitkami, hodnotením, vnútornou kritikou. Môže byť nepríjemné si priznať, že kričím na svoje deti preto, lebo sa cítim bezradne a krik je spôsob, ktorým som naučená  bezradnosť zastierať a rýchlo nadobudnúť pocit kontroly nad situáciou. Keď však pochopím, že to tak je, že to má svoje príčiny a že v súčasnosti mám možnosť robiť to inak, otvára sa priestor pre skutočnú zmenu. Pre zmenu toho, ako k druhým pristupujem, ako komunikujem a ako prejavujem svoje pocity a potreby. Potom môžem skúsiť napr. o svojej bezradnosti s deťmi hovoriť alebo podniknúť kroky, ktoré mi pomôžu získať skutočnú kontrolu nad situáciou, ako napr. urobiť prehľad povinností a rozdeliť im úlohy, merať čas, ktorý strávili pri počítači, dohodnúť pravidlá správania medzi sebou a pod.  

Uvedomenie je kľúčom k ďalšiemu rastu, umožňuje prispôsobovať sa meniacim sa situáciám. Je základom agility a kreativity, efektívnej spolupráce a životnej spokojnosti. Gestalt koučing aktívne pracuje s prehlbovaním uvedomenia. Je to psychologický koučing, ktorý okrem zamerania na cieľ a mobilizácie energie k akcii umožňuje klientovi hlbšie pochopiť seba, svoje mechanizmy a vzorce správania. Prehĺbenie uvedomenia je v Gestalt koučingu základným nástrojom zmeny. Umožňuje naplno využiť klientov potenciál a prejaviť jeho autentickú osobnosť.