growin-logo
growin-logo
Zmena príde, keď sa zastavíš

Zmena príde, keď sa zastavíš

S novým rokom sa často spája odhodlanie realizovať zmeny vo svojej práci, vzťahoch alebo fungovaní. Je to symbolický začiatok, ktorý nám môže dodať energiu a motiváciu. Prečo potom v mnohých prípadoch prvotné nadšenie neprináša očakávaný efekt...
Základným nástrojom kouča je jeho osobnosť

Základným nástrojom kouča je jeho osobnosť

Aby koučing pomohol skutočnej zmene, nestačí iba klásť otázky a používať rôzne metódy. Sprevádzať klienta procesom osobnostnej transformácie vyžaduje, aby kouč v prvom rade dobre poznal seba samého. Keď sa klient odhodlá meniť svoje zaužívané návyky, vydáva sa do...
Načo je dobré prehlbovať svoje uvedomenie?

Načo je dobré prehlbovať svoje uvedomenie?

Keď rozprávam ľuďom o tom, čo robím, niekedy sa stretnem aj s takouto reakciou: Načo prehlbovať svoje uvedomenie? Načo mi budú zistenia o tom, čo sám pred sebou skrývam a čo je často nepríjemné si pripustiť? Naša psychika má silné nástroje na...
Je možný skutočný kontakt online?

Je možný skutočný kontakt online?

Kontakt je kľúčová esencia Gestalt koučingu. Prostredníctvom neho sa prepájame so svetom, druhými, prejavujeme svoje pocity a uspokojujeme svoje potreby. Autentický a spontánny kontakt nám prináša radosť, vedomie, že druhí nás vnímajú, počujú, berú vážne. Kontakt je o...
Sila prítomného okamihu

Sila prítomného okamihu

Dnešný svet je turbulentný a málokto z nás dokáže predpovedať, čo nám budúcnosť prinesie. Neistota môže priniesť obavy a paralyzovať našu schopnosť prispôsobiť sa, byť kreatívny. Gestalt koučing ma naučil hľadať istotu v prítomnom okamihu....